MGK SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z siedzibą w Krakowie, 30-510 Kraków, ul. Rejtana 11/1B, NIP 5252558112, Regon 146764980 Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS 0000467759 kapitał zakładowy 5 000 zł service@mgk.com.pl